Történetünk

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács 2006-ban alakul azzal a céllal, hogy összefogja, összehangolja a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és Szeged Megyei Jogú Város tehetséggondozó tevékenységét. Ennek a munkának nemcsak az SZTE-s jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kedvezményezettjei, hanem a középiskolás korosztály is, amelyet az SZTE Junior Akadémiával együttműködve különböző programokkal támogat a Tanács.

Tagjai között tudhatják a hazai tudományos élet több elismert képviselőjét, a tehetséggondozásban jelentős tapasztalattal rendelkező szakembereket, élsportolókat és hiteles közéleti személyiségeket. Mindannyian szorosan kötődnek Szegedhez és a Szegedi Tudományegyetemhez, illetve elhivatottak a fiatal generáció támogatásában.

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács 2006 óta több száz hallgatót segített már, összesen több tíz millió forint értékben, és továbbra is számos módon törekszik a tehetséges fiatalok támogatására.  E célból többek között a Szegedi Tudományegyetem, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott anyagi támogatásból több Talent” ösztöndíjat és Kiválósági Listát, míg hazai vállalatok jóvoltából vállalati ösztöndíjakat hozott létre, melyekre minden év tavaszáig jelentkezhetnek az SZTE-s pályázók.

A Tanács igyekszik tevékenységét folyamatosan a kor kihívásaihoz és a hallgatók aktuális igényeihez igazítani, hogy valódi segítséget nyújtson számukra. Így például 2020-ban a koronavírus járvány okozta nehézségek enyhítésére Áthidaló ösztöndíjat hirdetett, mely egyszeri támogatást jelentett a diákmunkájukat elvesztő egyetemisták számára.

A tanács feladatai közé tartozik:

Együttműködő szervezetek

A tehetségek támogatása során a Tanács több szervezetre támaszkodik. A szintén tehetséggondozással foglalkozó Pro Talentis Universitatis Alapítvány az anyagi juttatások zavartalan kiutalását biztosítja a támogatottak számára, illetve aktívan részt vesz a források bevonásában többek között az adó 1% és további támogatók gyűjtésével.

 Az adminisztrációs, koordinációs és szervezési feladatokat az SZTE és a Tanács által 2008-ban alapított Tehetségpont végezte egészen addig, míg 2019-ben ennek utódszervezeteként megalakult az SZTE Junior Akadémia. Ez az egyetemi egység azóta többek között emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamokkal, ösztöndíjakkal, pályaválasztási tanácsadással, osztálykirándulásokkal, előadásokkal és versenyekkel ösztönözi, segíti a korosztály bekapcsolódását az egyetemi életbe, alapot adva a támogatottak későbbi tudományos munkájához, munkaerőpiaci érvényesüléséhez.

A közel 12 évig a Honvéd téren működő elődszervezet, a Tehetségpont tevékenységét a Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke, Prof. Dr. Badó Attila ekképpen jellemezte korábban:  

„A Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont egy elérhetetlen, ám nélkülözhetetlen célkitűzéssel indult útjára: felkutatni a régióban mindazon fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek, és akik igényt tartanak arra, hogy önmegvalósítási törekvéseikben támogatást kapjanak. Segítséget nyújtani számukra, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.

 A cél elérhetetlen, hiszen minden mondat elejére oda lehetne írni, hogy „a rendelkezésünkre álló keretek között”. Ám csupán az anyagi források végesek, a projektben közreműködő munkatársak lelkesedése végtelen. Mi lehetne lelkesítőbb vállalkozás egy tudományegyetemen, mint az igazán motivált hallgatókkal, vagy jövendő hallgatókkal való foglalatosság.

A Szegedi Tudományegyetem a tehetséggondozás területén komoly tradíciókkal rendelkezik, és a múlt tapasztalatait figyelembe véve kívánja e téren tevékenységét erősíteni. Ennek érdekében támogatta a Szegedi Tehetséggondozó Tanács felállítását, csatlakozott a tehetségpontok országos rendszeréhez, és emiatt működteti az ebben a tájékoztató kiadványban felvázolt programot.

Bízunk abban, hogy egyre többen kívánják igénybe venni szolgáltatásainkat, legyen szó a projekt keretében létrehozott információs rendszerről, a tehetséggondozó könyvtár igénybevételéről, tréningekről. Annak is örülünk, ha valaki csupán egy általunk kínált érdekes előadás meghallgatására vállalkozik. A tehetség megjelenési formája végtelen, és ehhez az evidenciához ragaszkodva igyekeztünk széles szolgáltatási kínálatot kialakítani, mely reményeink szerint sokak hasznára válik.”

Szalay István emlékére

78 éves korában elhunyt Szalay István matematikus, Szeged korábbi polgármestere és egyben megalakulása óta a…

u-szeged.hu

10 ezren látták már a Talent Díjátadó filmet

szegedinap.hu

Orosházi és szegedi iskolaigazgatók kapták az első SZTE Junior Akadémia mentor díjakat